Wizyty domowe

WIZYTY DOMOWE NEUROLOGICZNE

Cena wizyty : 350 zł

Lekarz przyjeżdżający na wizytę domową : lek. Marek Krawczyk

Wizyty w domu pacjenta pozwalają chorym szybciej wrócić do zdrowia, bez narażania ich na trud dojazdu do przychodni, kaprysy pogody czy kontakt z innymi chorymi. Przeznaczone są dla wszystkich chcących uniknąć konieczności przyjazdu do przychodni.

Wizytę można umówić dzwoniąc do naszej przychodni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00 oraz w soboty w godzinach od 9.00 do 12.00. Wizyty domowe wymagają dodatkowego przygotowania dlatego też podczas rozmowy telefonicznej proszę zgłaszać powód wizyty. Dojeżdżamy do domów, zakładów pracy i innych miejsc wezwania na terenie Płocka i okolic.

Wizyty domowe odbywają się w czwartki od 14:30 . Konieczne jest opłacenie wizyty przed przyjazdem lekarza w Placówce Prestige Medical.

Standardowa wizyta obejmuje:

  • dokładny wywiad lekarski;
  • badanie lekarskie i diagnozę;
  • zalecenie odpowiedniego leczenia;
  • wypisanie recept;
  • wypisanie zwolnienia lekarskiego ZUS-ZLA (w uzasadnionych przypadkach).