USG węzłów chłonnych

USG węzłów chłonnych

z8179193IE,Wezly-chlonneUSG węzłów chłonnych jest podstawową metodą oceny ilości, wielkości i budowy tych struktur w określonej okolicy. Umożliwia wstępną ocenę węzłów chłonnych i różnicowanie, które zmiany mają charakter łagodny (np. zapalny), a które wymagają dalszej pilnej diagnostyki.
Wskazaniem do badania jest wyczuwalne powiększenie jednej z grup węzłów chłonnych.
Badanie USG jest bezpieczne, bezbolesne, nie wymaga przygotowania. Może być wykonywane u pacjentów w każdym wieku i powtarzane wielokrotnie.

Jak przygotować się do badania?
Badanie nie wymaga przygotowania. Należy odsłonić badane obszary oraz zdjąć wszelkie ozdoby.

Lekarze wykonujące badania:

Cena badania: 120 zł