Andrzej Grabowski (Dr n. med.)

ortopeda

Zakres usług

  • Wywiad i badanie ortopedyczne
  • Leczenie ambulatoryjne chorób narządu ruchu
  • USG narządu ruchu
  • Iniekcje dostawowe z kwasu hialuronowego
  • Iniekcje z PRP (płytkopochodne czynniki wzrostu)
  • Blokady sterydowe
  • Leczenie urazów stawów
  • Konsultacja ortopedyczna dzieci

Przebieg pracy

Wieloletni Ordynator Oddziału Urazowo-Ortopedycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. Funkcję tę pełnił także za granicą –  w Libii i Iranie. Zapoczątkował wykonywanie artroskopii stawów w Płocku. 


Wykształcenie

Specjalista chirurgii urazowej i ortopedii.


O sobie

Zajmuje się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem nabytych oraz wrodzonych nieprawidłowości w działaniu i budowie narządu ruchu człowieka.


Prestige Medical Services sp. z o.o.  © 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone

Prestige Medical Services sp. z o.o.  © 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone