LECZENIE RAN PRZEWLEKŁYCH

Leczenie ran przewlekłych, stopa cukrzycowa

Lekarz wykonujący zabiegi:

Cennik usług medycznych:przycisk

 

Rany przewlekłe i odleżyny są najczęściej konsekwencją innych chorób przewlekłych, przebytych urazów i czy zabiegów. Stanowią ogromny problem zdrowotny. Nieleczone lub niewłaściwie leczone stanowią zagrożenie zdrowia i życia pacjenta. Rany przewlekłe to takie rany, które utrzymują się dłużej niż 6-8 tygodni. To rany trudno gojące, których nie jesteśmy w stanie wygoić w czasie do 6-8 tygodni i od tego momentu uznajemy taką ranę za przewlekłą. Do grona ran przewlekłych zaliczamy:

OWRZODZENIE ŻYLNE

Owrzodzeniem żylnym nazywamy ubytek pełnej grubości skóry znajdujący się zazwyczaj w okolicy kostek. Rana ta nie goi się samoistnie, ponieważ na jej stan wpływa zaburzenie w odpływie żylnym. Owrzodzenie pojawia się powyżej kostki, z przodu lub po wewnętrznej stronie kończyny. Należy ono do ran, których leczenie jest niezwykle trudne. Powoduje zazwyczaj obfity wysięk, który wymaga częstej zmiany opatrunków. Rany mogą przyjąć różnorodne formy: od pojedynczych lub mnogich punktowych, po olbrzymie, okrężne i  pokrywające cały obwód goleni.

STOPA CUKRZYCOWA

Stopa cukrzycowa należy do przewlekłych powikłań cukrzycy. Występuje zarówno u chorych na cukrzycę typu 1, jak i typu 2. Jest to owrzodzenie (płytkie albo głębokie przerwanie ciągłości skóry) zlokalizowane zwykle na części podeszwowej lub grzbietowej stopy. Najczęściej występuje pod główkami kości śródstopia, na grzbietach palców albo na pięcie. Za główną przyczynę stopy cukrzycowej uważa się neuropatię obwodową. Stopa cukrzycowa jest pozbawiona czucia bólu i temperatury. Owrzodzeniu może towarzyszyć deformacja stopy.

Stopa wysokiego ryzyka to stopa zagrożona powstaniem w krótkim czasie owrzodzenia. Dla takiej stopy typowe jest występowanie zaników mięśniowych, palców młoteczkowatych i zrogowaceń. Jeżeli zaistnieją dodatkowe czynniki, takie jak nieodpowiednia higiena stóp, źle dobrane obuwie i uraz mechaniczny cieplny lub chemiczny, powstanie owrzodzenie.

W celu dokładniejszej charakterystyki stopy cukrzycowej stosuje się między innymi klasyfikację Wagnera:

ODLEŻYNY

Mówiąc o tym rodzaju schorzenia, zazwyczaj używa się liczby mnogiej. Tymczasem w nazewnictwie medycznym, występuje słowo odleżyna (decubitus), oznaczające ognisko martwicy tkanki podskórnej, a często również mięśni i kości. Bardzo często przechodzi ono w owrzodzenie skóry i jest spowodowane długotrwałym uciskiem związanym z niedotlenieniem tkanek. Te zmiany skórne najczęściej występują jako grupa ran i z tego właśnie powodu mówi się o nich w liczbie mnogiej, a mianowicie – odleżyny. Pojawiają się tam, gdzie części kostne mają bezpośredni kontakt z podłożem – kość krzyżowa, pośladki, pięty, kostki.

W procesie leczenia RAN PRZEWLEKŁYCH wymagane jest zastosowanie opatrunków specjalistycznych, gwarantujących odpowiednie warunki do gojenia: