USG piersi

USG piersi

Lekarze wykonujące badania:

przycisk

Cena badania: 120 zł

USG piersi ( sutków)  to badanie, w którym dzięki wykorzystaniu fal ultradźwiękowych uwidacznia się tkanki wchodzące w skład piersi. Jest to badanie szybkie, wygodne  bezbolesne, a wstępny wynik można uzyskać już podczas jego przeprowadzania. Badanie  poprzedzone jest wywiadem lekarskim z pacjentką oraz analizą poprzednich wyników badań USG i mammografii (jeśli były wykonywane). W trakcie przesuwania głowicy USG po piersi lekarz widzi, jaka jest jej budowa (czy obecne są zmiany patologiczne). Do badanie USG piersi nie trzeba się specjalnie przygotowywać.

 

Można je wykonać w każdym dniu cyklu, choć najlepszym momentem jest okres między 1 a 10 dniem cyklu miesiączkowego. W odróżnieniu od mammografii (MRTG), nie zawsze trzeba więc czekać na wynik badania.  

Badanie USG jest zazwyczaj bezbolesne. Jeśli jednak jeszcze przed badaniem odczuwasz bolesność w obrębie piersi, uciskanie ich głowicą przez lekarza może nasilać to odczucie. Dlatego przed rozpoczęciem badania USG poinformuj lekarza o wszelkich występujących u Ciebie dolegliwościach ze strony piersi (bolesność, wydzielina, wyciek z sutka). W trakcie badania lekarz może poprosić Cię o zmianę pozycji w celu lepszego uwidocznienia poszczególnych części gruczołu piersiowego. Po zakończeniu badania możesz powrócić do wykonywania codziennych czynności. Zapytaj, gdzie i kiedy możesz odebrać wynik badania.

 

Dlaczego warto wykonać badanie USG piersi?

Ryzyko: Nie stwierdzono żadnych działań niepożądanych związanych z wykonywaniem USG piersi.

Badanie ultrasonograficzne piersi zaleca się wszystkim kobietom po ukończeniu 30. roku życia. Oprócz badania USG zaleca się również samobadanie podczas kąpieli, pod prysznicem czy przed lustrem.