z17094177Q,Zdaniem-badaczy-zylaki-powrozka-nasiennego-odpowia