USG 3D/4D

USG 3D/4D

Zobacz pierwszy uśmiech swojego dziecka

 

Lekarz wykonujący badanie : lek. Rafał Grabowski

Cena badania z płytą DVD: 200 zł

 

USG 4D to USG trójwymiarowe w czasie rzeczywistym. Najnowocześniejsza technika ultrasonograficzna pozwalająca na obrazowanie trójwymiarowe, co oznacza możliwość obserwacji dziecka, jego położenia w łonie matki i jego reakcji, w konkretnym momencie. Kobieta poddająca się badaniu USG 4D na ekranie komputera ogląda film z wnętrza swojego brzucha, widząc, co w danej chwili robi jej jeszcze nienarodzone dziecko. USG 4D umożliwia zrobienie obrazów przekrojowych ciała dziecka i poznanie płci płodu. Ma zastosowanie w diagnozowaniu niektórych wad wrodzonych i chorób genetycznych na etapie rozwoju prenatalnego dziecka.

Różnica pomiędzy USG 3D i 4D polega więc na tym, że w 3D mamy zdjęcie trójwymiarowe nieruchome, zaś w 4D – ruchomy film. Dzięki nowoczesnej technologii, nagrania USG wykonane w technice 4D mogą być przekazane na życzenie pacjentom w formacie DVD. W ten sposób zapisany obraz jeszcze nienarodzonego dziecka, jego twarzy, płci i zachowania, stanowi unikalną pamiątkę dla przyszłych rodziców.

USG 3D/4D to nie tylko bajer dla rodziców.
Mają one bardzo duże znaczenie dla diagnostyki rozwoju płodu. Są wyjątkowo miarodajne w kierunku identyfikacji wad rozwojowych tj. rozszczep wargi, podniebienia, deformacji kończyn górnych i dolnych czy rozszczep kręgosłupa. Współczesna medycyna pokłada w tej metodzie obrazowania duże nadzieje. Badany jest np. wpływ aktywności ruchowej dziecka w łonie matki na funkcjonowanie i rozwój mózgu. Dlatego też, właściwie wykonane USG pozwala rodzicom oczekiwać narodzin dziecka z radością oraz spokojem.

Stosując metodę 3D/4D: