TCD przezczaszkowe badanie dopplerowskie

TCD – przezczaszkowe badanie dopplerowskie

Lekarz wykonujący badanie:

lek. Marek Krawczyk

Cena badania : 150 zł

Cena badania z konsultacją neurologiczną: 220 zł

TCD  (tzw. ślepy Doppler, Transcranial Doppler [TCD]) – badanie stosuje się w ocenie przepływów wewnątrzczaszkowych. Identyfikacji badanego naczynia dokonuje się na podstawie miejsca i kierunku przyłożenia sondy, głębokości pomiaru, kierunku przepływu krwi, kształtu oraz spektrum dopplerowskiego. 

Przezczaszkowe badanie dopplerowskie powinno stanowić uzupełnienie badań tętnic zewnątrzczaszkowych. Wykonuje się je z dostępu skroniowego, przykładając sondę do łuski kości skroniowej w okolicy przedusznej (w tym miejscu łuska kości skroniowej jest cieńsza) oraz z dostępu podpotylicznego, przez otwór potyliczny wielki. Rutynowo ocenia się prędkości przepływu w naczyniach koła Willisa, tj. w tętnicy środkowej, przedniej i tylnej mózgu oraz w szczycie tętnicy podstawnej (okno skroniowe), a także w tętnicach kręgowych w odcinku wewnątrzczaszkowym i w proksymalnym odcinku tętnicy podstawnej (okno podpotyliczne).  Badanie TCD pozwala na przesiewową i nieinwazyjną ocenę oraz monitorowanie wielu istotnych stanów patologicznych naczyń mózgowia, takich jak:

Niezwykle istotną zaletą tego badania jest możliwość oceny dróg krążenia obocznego w obrębie koła Willisa w przypadku zwężeń tętnic domózgowych oraz stanu hemodynamiki krążenia mózgowego w ostrym okresie udaru mózgu. Badanie za pomocą przezczaszkowej ultrasonografii dopplerowskiej pozwala także na uzupełnienie informacji otrzymanych za pomocą angio-tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego o dane patofizjologiczne dotyczące hemodynamicznego stopnia zwężenia i kierunku przepływu krwi w naczyniach mózgowych.
Za pomocą TCD można również wykrywać i monitorować mikrozatory mózgowe oraz określać w przybliżeniu ich skład (czysą to mikrozatory gazowe, czy też upostaciowane).