TCCD Doppler Duplex

TCCD – przezczaszkowe badanie dopplerowskie ( Doppler Duplex)

Lekarz wykonujący badanie:

lek. Marek Krawczyk

Cena badania : 150 zł

Cena badania z konsultacją neurologiczną: 220 zł

TCCD – przezczaszkowa ultrasonografia z kodowanym kolorowo przepływem (TCCD) jest badaniem dokładniejszym w porównaniu z metodą ślepego Dopplera, ponieważ uwidocznienie przebiegu naczynia pozwala dokładniej ocenić prędkość przepływu (korekcja kąta pomiaru w jednej płaszczyźnie) i jego kierunek. Badanie uzupełnione jest o możliwość ukazania przepływu w kolorze w obrębie otaczających naczynie struktur anatomicznych mózgowia zobrazowanych w skali szarości (tzw. przezczaszkowa ultrasonografia duplexowa, Transcranial Color Coded Doppler [TCCD]) Ma to szczególne znaczenie przy ocenie kierunku przepływu w tętnicach łączących mózgu (przedniej i tylnej), stanowiących główne drogi krążenia obocznego w obrębie naczyń mózgowia. Oprócz stanów pozwala dokładniej ocenić przepływ krwi w tętnicach układu kręgowopodstawnego, gdyż pod kontrolą wzroku łatwiej jest odróżnić przepływ krwi w biegnących blisko siebie naczyniach (obu tętnicach kręgowych i w tętnicy podstawnej). Ograniczeniem stosowania badania TCCD jest, podobnie jak w TCD, brak dobrego okna kostnego skroniowego. Ponadto, ze względu na fizyczne właściwości fali ultradźwiękowej stosowanej w TCCD, metodą tą nie można zobrazować ściany naczynia mózgowego, widoczny jest jedynie przepływ krwi w jego świetle

 

USG Duplex (TCCD) można dodatkowo uwidocznić tętniaki naczyń na podstawie mózgu (o średnicy > 5 mm) oraz naczynia.
Zastosowanie badania :