USG 3D/4D

USG 3D/4D

Badania USG w ciąży to najlepszy sposób oceny stanu dziecka w brzuchu mamy. Pozwoliły na zaprzestanie wykonywania bardzo inwazyjnych i szkodliwych badań, takich jak RTG. Dzięki badaniom USG można wykryć wiele nieprawidłowości w przebiegu ciąży i w porę zapobiec powikłaniom.
Najnowocześniejsza technika ultrasonograficzna pozwalająca na obrazowanie trójwymiarowe.

USG 3D

Na czym polega ten rodzaj obrazowania nazywany powszechnie USG 3D i 4D? 

 


Badanie USG 4D
to USG trójwymiarowe ruchome – dziecko rejestrowane jest w ruchu, czyli na monitorze oglądamy ruchomy obraz. Dzięki temu widzimy maleństwo na żywo – kiedy się obraca, robi różne miny. To tak, jakby wewnątrz macicy zainstalować kamerę i podpatrywać, co właśnie robi maluszek. Różnica pomiędzy USG 3D i 4D polega więc na tym, że w 3D mamy zdjęcie trójwymiarowe nieruchome, zaś w 4D – ruchomy film.

USG 3D/4D to nie tylko bajer dla rodziców.
Mają one bardzo duże znaczenie dla diagnostyki rozwoju płodu. Są wyjątkowo miarodajne w kierunku identyfikacji wad rozwojowych tj. rozszczep wargi, podniebienia, deformacji kończyn górnych i dolnych czy rozszczep kręgosłupa. Współczesna medycyna pokłada w tej metodzie obrazowania duże nadzieje. Badany jest np. wpływ aktywności ruchowej dziecka w łonie matki na funkcjonowanie i rozwój mózgu.

Dlatego też, właściwie wykonane USG pozwala rodzicom oczekiwać narodzin dziecka z radością oraz spokojem.

Stosując metodę 3D/4D:

 

Diagnostyczne badania ultrasonograficzne, także w projekcji 3D/4D,  powinny być wykonywane  w następujących okresach ciąży:
11-13 tydzień 6 dni – USG genetyczne
Ocena markerów aberracji chromosomalnych (w tym w szczególności przezierności karkowej – NT, a także w wybranych przypadkach ocena kości nosowych, przepływu przez przewód żylny i zastawkę trójdzielną, kąta twarzowego, częstości akcji serca płodu i indeksów pulsacji w tętnicach macicznych).
18-22 tydzień
Dokładna ocena anatomii płodu i poszczególnych jego narządów ze szczególnym uwzględnieniem układu krążenia w tym, przede wszystkim, ocena prawidłowego położenia i wielkości serca płodu, obecności czterech jam serca, ciągłości przegrody międzykomorowej, prawidłowego odejścia pni tętniczych,  obecności 3 naczyń w śródpiersiu,  prawidłowego łuku aorty z odejściem 3 naczyń dogłowowo.

28-32 tydzień
Kontrola wewnątrzmacicznego dobrostanu płodu, ocena wydolności łożyska, a także, w uzasadnionych przypadkach, badania dopplerowskie przepływu krwi przez naczynia pępowiny i w wybranych narządach płodu.
Na kilka dni przed badaniem wskazane jest zwiększenie spożycia płynów  do około 2l wody niskozmineralizowanej lub źródlanej na dobę.

Lekarz wykonujący badanie:

Cena badania: 200 zł