Umów się na wizytę
Klauzula obowiązku informacyjnego

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO – OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ O PRACĘ W PRESTIGE MEDICAL SERVICES SP. Z.O.O

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prestige Medical Services Sp.z.o.o. z siedzibą w Płocku (09-400) przy ul. Medycznej 8/116.  Poniżej znajdzie Pani/Pan wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z realizacją usługi rekrutacja na stanowisko sekretarki medycznej.

  1. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Pani/Pana danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem IOD@cdpm.pl lub tel. 883 925 879.
  2. Przedstawicielem Administratora jest dr n. praw. Maciej Gibiński.
  3. Dane osobowe przetwarzane są w zakresie danych, które zostały przez Panią/Pana podane w dokumentach aplikacyjnych na dane stanowisko pracy,  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), c) art. 9 ust. 2 lit. a) RODO w celu przeprowadzenia danego procesu rekrutacji, w tym kolejnych po wyrażeniu świadomej zgody i nie są przetwarzane w żadnym innym celu.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na ich użycie na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji będą zniszczone po ich przeprowadzeniu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  6. Podanie danych osobowych przez Pani/Pana jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest odstąpienie od uwzględnienia Pani/Pana w procesie rekrutacji
  7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  8. Jako administrator danych osobowych, zapewniamy Pani / Panu prawo dostępu do danych. Można je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo do skorzystania z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.

Zapoznał-em/am się z treścią obowiązku informacyjnego

Płock, dnia ……………20 ……r.                                ……………………………………………… ( Podpis osoby ubiegającej się o stabowisko )