Operacje kardiochirurgiczne w ramach NFZ

Czy wiesz, że możesz uzyskać kwalifikację do operacji kardiochirurgicznej przeprowadzonej w Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Obrony Narodowej przy ul. Szaserów w Warszawie?

Od grudnia 2015 w naszym centrum medycznym Prestige Medical konsultacje prowadzi dr n. med Grzegorz Suwalski – specjalista kardiochirurg.
Dr n. med Grzegorz Suwalski w Klinice Kardiochirurgii prowadzi programy specjalne:

  1. Operacje o zmniejszonej inwazyjności – znaczna część operacji kardiochirurgicznych może być wykonana techniką małoinwazyjną, to znaczy bez konieczności stosowania sztucznego płuco-serca oraz z uniknięciem przecinania mostka całkowicie lub częściowo. Zapewnia to pacjentom szybszą rehabilitację i powrót do normalnego życia, mniejszy uraz oraz mniejszą bliznę pooperacyjną.
  2. Chirurgiczne leczenie zaburzeń rytmu serca – u wszystkich pacjentów operowanych z jakiejkolwiek przyczyny (wady zastawek serca, leczenie choroby wieńcowej), u których dodatkowo współistnieje migotanie przedsionków wykonywana jest jednoczasowa ablacja tej arytmii. Zabieg ten nieznacząco zwiększa zakres operacji i daje dusze szanse na jednoczasowe pozbycie się arytmii. Z kolei u pacjentów, u których migotania przedsionków występuje bez innej towarzyszącej choroby serca często możliwe jest wykonanie małoinwazyjnej ablacji tej arytmii.
  3.  Zamykanie uszka lewego przedsionka techniką torakoskopową – u pacjentów cierpiących z powodu migotania przedsionków istnieje konieczność przyjmowania leków obniżających krzepliwość krwi. Leczenie to często związane jest z powikłaniami (krwawienia), wymaga oznaczania parametrów krzepnięcia i jest często źle tolerowane przez pacjentów. Dla takich chorych dedykowany jest małoinwazyjny zabieg endoskopowego zamknięcia uszka lewego przedsionka, który przeprowadzany jest bez konieczności otwierania klatki piersiowej. Po tym zabiegu istnieje możliwość zaprzestania przyjmowania leków przeciwkrzepliwych i dochodzi do zmniejszenia ryzyka udaru mózgu, co jest groźnym powikłaniem migotania przedsionków.
  4. Choroba wieńcowa u osób młodych – choroba wieńcowa (zwężenia tętnic wieńcowych) rozwija się także u osób w wieku młodszym (poniżej 65 roku życia). Pacjenci ci często wymagają leczenia operacyjnego (pomostowanie tętnic wieńcowych). W tej grupie chorych ważne jest zapewnienie jak najdłuższej drożności wszczepionych „by-passów” co zapewnia lepszy wynik odległy. Stąd u osób w wieku poniżej 65 lat preferowaną metodą wykonywania operacji pomostowania tętnic wieńcowych jest wykonanie pomostów z tętnic a nie żył własnych pacjenta. W tej grupie pacjentów stosowana jest tzw. „tętnicza rewaskularyzacja”, czyli wykorzystanie tętnic pacjenta do wykonania pomostów wieńcowych.

Zapraszamy do konsultacji pacjentów z chorobami serca wymagającymi leczenia chirurgicznego oraz pacjentów, u których planowana jest operacja serca, a także osoby, które przeszły leczenie kardiochirurgiczne.