dr n. med. Hubert Jezierski

dr n. med. Hubert Jezierski

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, który ukończył w 2004 roku. Po odbyciu podyplomowego stażu rozpoczął specjalizację w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. W 2012 roku otrzymał tytuł specjalisty w tej dziedzinie, uzyskując najwyższy w kraju wynik Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Łodzi na Oddziale Ortopedii i traumatologii Narządu Ruchu, gdzie obecnie sprawuje funkcję starszego asystenta.

przycisk