lek. Marek Krawczyk

lek. Marek Krawczyk

Marek KrawczykAbsolwent Akademii Medycznej w Łodzi z roku 2002. W 2009 r. zyskał tytuł specjalisty w zakresie medycyny ratunkowej, zaś w roku 2015 – w zakresie neurologii.
Od 2009 roku zatrudniony w Oddziale Neurologii w Płocku na stanowisku starszego asystenta.

Specjalizuje się w diagnostyce ultrasonograficznej chorób naczyniowych mózgu (USG-D i TCCD tętnic domózgowych i śródczaszkowych). Leczy zespołowe bóle kręgosłupa, bóle głowy, neuropatię, miastenię, guzy mózgu oraz stwardnienie rozsiane.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

W wolnych chwilach nurkuje rekreacyjnie (SSI).

przycisk