dr n. med. Antonina Sobieszczańska – Jabłońska

dr n. med. Antonina Sobieszczańska – Jabłońska

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z 1984 r. Tytuł specjalisty I i II stopnia z ginekologii i położnictwa otrzymała odpowiednio w latach 1988 i 1992.
W 1995 r. otrzymała tytuł specjalisty II stopnia z zakresu endokrynologii. Po obronie pracy doktorskiej  na temat nadmiernej stymulacji tarczycy u kobiet ciężarnych i noworodków, otrzymała tytuł doktora nauk medycznych (1998).
Jest autorką wielu publikacji naukowych. Była pracownikiem Przychodni Specjalistycznej Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”. Aktualnie pracuje jako starszy asystent Kliniki Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki”.

przycisk