24 364 31 41
Umów się na wizytę
dr n. med. Grzegorz Suwalski

KARDIOCHIRURG dr n. med. Grzegorz Suwalski

Specjalista Kardiochirurgii Kliniki Kardiochirurgii, Wojskowego Instytutu Medycznego Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Obrony Narodowej przy ul. Szaserów.
Specjalizację w dziedzinie kardiochirurgii uzyskał w roku 2012 po pozytywnym zdaniu egzaminu specjalizacyjnego. W roku 2010 otrzymał tytuł doktora nauk medycznych, po obronie dysertacji pt.: „Odległa ocena elektrokardiograficzna, zmienności rytmu serca i aktywności autonomicznego układu nerwowego po chirurgicznej ablacji w migotaniu przedsionków” w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie.

Z naszymi pacjentami przeprowadza konsultacje pooperacyjne oraz kwalifikuje pacjentów do zabiegów operacyjnych.

Dr n. med. Grzegorz Suwalski prowadzi programy specjalne:

 1. Operacje o zmniejszonej inwazyjności
 2. Chirurgiczne leczenie zaburzeń rytmu serca
 3. Zamykanie uszka lewego przedsionka techniką torakoskopową
 4. Choroba wieńcowa u osób młodych

Osiągnięcia naukowe:

 1. Autor ponad 140 prac naukowych i doniesień na konferencjach krajowych i zagranicznych,
 2. Wieloletni wykładowca dla lekarzy specjalizujących się w kardiochirurgii oraz dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Odbyte szkolenia zagraniczne i doświadczenie polskie:

 1. Klinika Kardiochirurgii Szpitala Uniwersyteckiego w Bazylei, Szwajcaria
 2. Herzzentrum, Leipzig, Niemcy
 3. Klinika Kardiochirurgii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Członkostwo w towarzystwach naukowych

 1. Europejskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgiczne (EACTS)
 2. Europejskie Towarzystwo Kardiochirurgii, Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej (ESCVS)
 3. Międzynarodowej Towarzystwo Kardiochirurgii Małoinwazyjnej (ISMICS)
 4. Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC)
 5. Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów (PTKT)
 6. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (PTK)